Ball - Portal
Homepage: Travels, Poetry, Painting, Genealogy, Photographs:
www.mickyarco.com
The city of Rotterdam between 1600 and 1630: an interesting survey:
www.stadsdriehoek.com
Stories from 17th century Rotterdam notarian archives:
www.facebook.com/ONARotterdam
Useful links to genealogical sites plenty of information:
http://www.genealinks.nl
An avalanche of photographs uploaded day by day at:
www.fotolog.com/micky33
A personal blog:
http://michelball.blogspot.com/
Ball on Twitter
http://www.twitter.com/poldermick
http://www.twitter.com/kerkehout
Ball on Facebook
www.facebook.com/michel.ball.50

Roget's Thesaurus

In 1976 leerde ik op het Rotterdamse Noordereiland de Slavist, letterkundige en taalwetenschapper Aimé van Santen (1917-1988) kennen. Hij was ervan overtuigd dat er ooit een systematisch woordenboek zou komen waarin de woorden hiërarchisch zouden worden gerangschikt zoals Dmitri Mendelejev (1834-1907) scheikundige elementen schikte in zijn periodiek systeem. Ik heb Aimé er nooit over gehoord, maar onlangs ontdekte ik dat Peter Mark Roget (1779-1869), die vanaf zijn prille jeugd geobsedeerd was van lijstjes woorden en hun onderlinge samenhang, in 1805 zijn systematisch woordenboek liet verschijnen. Dat zou de geschiedenis ingaan als Roget's Thesaurus. Ik maakte er een uittreksel van dat hier als PDF kan worden gedownload. Het woordenboek zelf is in een goedkope uitgave verschenen bij Penguin.
DOWNLOAD